Connect with us

Termene și Condiții

TERMENI DE UTILIZARE

Ultima actualizare la 15 noiembrie 2020

ACORDUL TERMENILOR

Acești Termeni de utilizare constituie un acord legal obligatoriu încheiat între dvs., fie personal, fie în numele unei entități („dumneavoastră”) și JOS BOTNITA („Companie”, „noi”, „noi” sau „noștri”), cu privire la accesul și utilizarea site-ului https://josbotnita.ro/, precum și a oricărei alte forme media, canal media, site web mobil sau aplicație mobilă legată, conectată sau conectată în alt mod la acesta (colectiv, „Site-ul”). Sunteți de acord că, accesând site-ul, ați citit, ați înțeles și ați acceptat să fiți legat de toți acești Termeni de utilizare. Activitate prevazuta in numenclatorul CAEN al Registrului Comertului.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACESTI TERMENI DE UTILIZARE, ATUNCI ESTE INTERZIS EXPRES DE A UTILIZA SITULUI ȘI TREBUIE ÎNCETĂ UTILIZAREA IMEDIATĂ.

Termenii și condițiile suplimentare sau documentele care pot fi postate pe Site din când în când sunt încorporate în mod expres aici prin referință. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a face modificări sau modificări la acești Termeni de utilizare în orice moment și din orice motiv. Vă vom avertiza cu privire la orice modificări prin actualizarea datei „Ultima actualizare” a acestor Termeni de utilizare și renunțați la orice drept de a primi o notificare specifică pentru fiecare astfel de modificare. Este responsabilitatea dumneavoastră să revizuiți periodic acești Termeni de utilizare pentru a fi informat cu privire la actualizări.

Veți fi supus și veți fi considerat că ați fost informat și ați acceptat modificările aduse oricăror Termeni de utilizare revizuiți prin utilizarea continuă a site-ului după data la care sunt postate aceste Condiții de utilizare revizuite.

DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALA

Cu excepția cazului în care se indică altfel, Site-ul este proprietatea noastră proprietate și toate codul sursă, bazele de date, funcționalitatea, software-ul, site-ul web modele, audio, video, text, fotografii și grafică pe site (colectiv, „Conținutul”) și mărcile comerciale, mărcile de servicii și siglele conținute în acesta („Mărcile”) sunt deținute sau controlate de noi sau autorizate și sunt protejați de legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale și altele drepturile de proprietate intelectuală și legile concurenței neloiale din Statele Unite, legile internaționale privind drepturile de autor și convențiile internaționale. Conținutul și mărcile sunt furnizate pe Site-ul „CA ESTE” numai pentru informațiile dvs. și pentru uz personal.

Cu excepția celor prevăzute în mod expres în acești Termeni de utilizare, nici o parte a site-ului și niciun conținut sau mărci nu pot fi copiate, reproduse, agregate, republicate, încărcate, postate, afișate public, codificate, tradus, transmis, distribuit, vândut, licențiat sau exploatat în alt mod pentru orice scop comercial, fără scrisul nostru prealabil expres permisiune. Cu condiția să fiți eligibil să utilizați Site-ul, sunteți a acordat o licență limitată pentru accesarea și utilizarea site-ului și pentru descărcarea sau tipărirea unui copie a oricărei porțiuni din Conținut la care ați obținut acces în mod corespunzător numai pentru uz personal, necomercial. Ne rezervăm toate drepturile, nu v-a fost acordat în mod expres în și pe site, conținut și mărci. REPREZENTĂRILE UTILIZATORULUI Prin utilizarea site-ului, declarați și garantați că: (1) aveți capacitatea juridică și sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare; (2) nu aveți sub 13 ani; (3) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți sau, dacă este minor, ați primit permisiunea părintească pentru a utiliza site-ul; (4) nu veți accesa site-ul prin mijloace automate sau neumane, fie printr-un bot, script sau altfel; (5) nu veți utiliza Site-ul în niciun scop ilegal sau neautorizat; și (6) utilizarea de către dvs. a site-ului nu va încălca nicio lege sau regulament aplicabil. Dacă furnizați informații care sunt neadevărate, inexacte, care nu sunt actuale sau incomplete, avem dreptul să vă suspendăm sau să vă închidem contul și să refuzăm orice utilizare actuală sau viitoare a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia).

ACTIVITĂȚI INTERZISE

Nu puteți accesa sau utiliza Site-ul în alt scop decât cel pentru care punem site-ul la dispoziție. Site-ul nu poate fi utilizat în legătură cu eforturi comerciale, cu excepția celor care sunt aprobate sau aprobate în mod specific de noi. În calitate de utilizator al site-ului, sunteți de acord să nu:

1. Utilizați site-ul într-un mod care nu este în concordanță cu orice legi sau reglementări aplicabile. 2. Utilizați site-ul pentru a face publicitate sau a oferi vânzare de bunuri și servicii. 3. Încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) viruși, cai troieni sau alte materiale, inclusiv utilizarea excesivă a majusculelor și spam-ul (postarea continuă a textului repetitiv), care interferează cu utilizarea neîntreruptă a părților și cu bucurarea de Site-ul sau modifică, afectează, perturbă, modifică sau interferează cu utilizarea, caracteristicile, funcțiile, funcționarea sau întreținerea site-ului. 4. Angajați-vă în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi utilizarea scripturilor pentru a trimite comentarii sau mesaje, sau utilizarea oricărui proces de extragere a datelor, roboți sau instrumente similare de colectare și extragere a datelor. 5. Ștergeți notificarea privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate din orice conținut. 6. Încercați să identificați un alt utilizator sau persoană sau să utilizați numele de utilizator al altui utilizator. 7. Vindeți sau transferați în alt mod profilul dvs. 8. Încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) orice material care acționează ca un mecanism pasiv sau activ de colectare sau transmitere a informațiilor, inclusiv fără limitare, formate clare de schimb grafic („gifs”), 1 × 1 pixeli, bug-uri web , cookie-uri sau alte dispozitive similare (uneori denumite „spyware” sau „mecanisme de colectare pasivă” sau „pcms”). 9. Interferența, perturbarea sau crearea unei sarcini nejustificate asupra Site-ului sau a rețelelor sau serviciilor conectate la Site. 10. Hărțuiți, enervați, intimidați sau amenințați pe oricare dintre angajații sau agenții noștri angajați în furnizarea de către dvs. a oricărei porțiuni a site-ului. 11. Încercați să ocoliți orice măsuri ale site-ului menite să împiedice sau să restricționeze accesul la site sau la orice porțiune a site-ului. 12. Descifrați, decompilați, dezasamblați sau faceți inginerie inversă oricărui software care cuprinde sau face în orice mod o parte a site-ului. 13. Cu excepția utilizării motorului de căutare standard sau a browserului de internet, utilizați, lansați, dezvoltați sau distribuiți orice sistem automatizat, inclusiv fără limitare, orice păianjen, robot, utilitar de înșelăciune, răzuitor sau cititor offline care accesează site-ul , sau folosind sau lansând orice script neautorizat sau alt software. 14. Folosiți un agent de cumpărare sau agent de cumpărături pentru a efectua achiziții pe site. 15. Faceți orice utilizare neautorizată a Site-ului, inclusiv colectarea de nume de utilizator și / sau adrese de e-mail ale utilizatorilor prin mijloace electronice sau prin alte mijloace în scopul trimiterii de e-mailuri nesolicitate sau crearea de conturi de utilizator prin mijloace automate sau sub pretenții false. 16. Folosiți site-ul ca parte a oricărui efort de a concura cu noi sau utilizați în alt mod site-ul și / sau conținutul pentru orice întreprindere generatoare de venituri sau întreprindere comercială.

CONTRIBUȚII GENERATE DE UTILIZATOR

Site-ul vă poate invita să discutați, să contribuiți sau să participați la bloguri, panouri de mesaje, forumuri online și alte funcționalități și vă poate oferi posibilitatea de a crea, trimite, posta, afișa, transmite, efectua, publica, distribui, sau difuzați conținut și materiale către noi sau pe site, inclusiv, dar fără a se limita la text, scrieri, videoclipuri, audio, fotografii, grafică, comentarii, sugestii sau informații personale sau alte materiale (colectiv, „Contribuții”). Contribuțiile pot fi vizibile de către alți utilizatori ai site-ului și prin intermediul site-urilor web ale unor terțe părți. Ca atare, orice contribuții pe care le transmiteți pot fi tratate ca neconfidențiale și non-proprietare. Atunci când creați sau puneți la dispoziție orice Contribuții, declarați și garantați că:

1. Crearea, distribuția, transmiterea, afișarea publică sau performanța, precum și accesarea, descărcarea sau copierea contribuțiilor dvs. nu încalcă și nu vor încălca drepturile de proprietate, inclusiv, dar nu se limitează la drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretul comercial , sau drepturile morale ale oricărui terț. 2. Sunteți creatorul și proprietarul sau aveți licențele, drepturile, consimțământurile, eliberările și permisiunile necesare pentru a utiliza și a ne autoriza pe noi, pe site și pe ceilalți utilizatori ai site-ului să vă utilizeze contribuțiile în orice mod prevăzut de site. și acești Termeni de utilizare. 3. Aveți consimțământul, eliberarea și / sau permisiunea scrisă a fiecărei persoane identificabile din Contribuțiile dvs. de a utiliza numele sau asemănarea fiecărei astfel de persoane identificabile pentru a permite includerea și utilizarea Contribuțiilor dvs. în orice mod prevăzut de către Site și acești Termeni de utilizare. 4. Contribuțiile dvs. nu sunt false, inexacte sau înșelătoare. 5. Contribuțiile dvs. nu sunt publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, scheme piramidale, scrisori în lanț, spam, corespondență în masă sau alte forme de solicitare. 6. Contribuțiile dvs. nu sunt obscene, obraznice, lascive, murdare, violente, hărțuitoare, calomnioase, calomnioase sau inacceptabile (așa cum am stabilit-o noi). 7. Contribuțiile dvs. nu ridiculizează, batjocoresc, denigrează, intimidează sau abuzează pe nimeni. 8. Contribuțiile dvs. nu sunt utilizate pentru a hărțui sau a amenința (în sensul legal al acestor termeni) nicio altă persoană și pentru a promova violența împotriva unei anumite persoane sau a unei clase de oameni. 9. Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege, regulament sau regulă aplicabilă. 10. Contribuțiile dvs. nu încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate ale niciunei terțe părți. 11. Contribuțiile dvs. nu conțin niciun material care solicită informații personale de la oricine cu vârsta sub 18 ani sau care exploatează persoane sub 18 ani în mod sexual sau violent. 12. Contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege aplicabilă privind pornografia infantilă sau destinată în alt mod să protejeze sănătatea sau bunăstarea minorilor. 13. Contribuțiile dvs. nu includ comentarii jignitoare legate de rasă, origine națională, sex, preferințe sexuale sau handicap fizic. 14. Contribuțiile dvs. nu încalcă altfel sau nu trimit la materiale care încalcă nicio dispoziție a acestor Termeni de utilizare sau orice lege sau regulament aplicabil. Orice utilizare a Site-ului cu încălcarea celor de mai sus încalcă acești Termeni de utilizare și poate duce, printre altele, la încetarea sau suspendarea drepturilor dumneavoastră de utilizare a Site-ului.

LICENȚĂ DE CONTRIBUȚIE

Prin postarea Contribuțiilor dvs. la orice parte a site-ului, acordați automat și declarați și garantați că aveți dreptul de a ne acorda, fără restricții, nelimitat, irevocabil, perpetuu, neexclusiv, transferabil, fără redevențe, complet -plătit, drept internațional și licență de găzduire, utilizare, copiere, reproducere, divulgare, vânzare, revânzare, publicare, difuzare, retitulare, arhivare, stocare, cache, efectuare publică, afișare publică, reformatare, traducere, transmitere, extras (în integral sau parțial) și distribuiți astfel de contribuții (inclusiv, fără limitare, imaginea și vocea dvs.) în orice scop, comercial, publicitar sau altfel, și pentru a pregăti lucrări derivate sau pentru a încorpora în alte lucrări, astfel de contribuții și acorda și autorizați sublicențele celor de mai sus. Utilizarea și distribuția pot avea loc în orice format media și prin orice canal media.

Această licență se va aplica oricărui formular, suport media sau tehnologie cunoscută acum sau dezvoltată în continuare și include utilizarea noastră de numele dvs., numele companiei și numele francizei, după caz, și oricare dintre mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, siglele, și imagini personale și comerciale pe care le furnizați. Renunțați la toate drepturile morale din contribuțiile dvs. și garantați că drepturile morale nu au fost altfel afirmate în contribuțiile dvs. Nu afirmăm nicio proprietate asupra contribuțiilor dvs. Vă păstrați proprietatea deplină asupra tuturor contribuțiilor dvs. și a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate asociate contribuțiilor dvs. Nu suntem răspunzători pentru declarațiile sau reprezentările din contribuțiile dvs. furnizate de dvs. în orice zonă de pe site. Sunteți singurul responsabil pentru contribuțiile dvs. pe site și sunteți de acord în mod expres să ne exonerați de orice responsabilitate și să vă abțineți de la orice acțiune legală împotriva noastră cu privire la contribuțiile dvs. Avem dreptul, la discreția noastră unică și absolută, (1) să edităm, să redactăm sau să modificăm în alt mod orice contribuții; (2) pentru a reclasifica orice contribuții pentru a le plasa în locații mai adecvate de pe site; și (3) să pre-ecranizați sau să ștergeți orice contribuții în orice moment și din orice motiv, fără notificare prealabilă. Nu avem nicio obligație să vă monitorizăm contribuțiile.

LINII DIRECTIVE PENTRU RECENZII

Este posibil să vă oferim zone de pe site pentru a lăsa recenzii sau evaluări. La postarea unei recenzii, trebuie să respectați următoarele criterii: (1) ar trebui să aveți experiență directă cu persoana / entitatea care face obiectul examinării; (2) recenziile dvs. nu trebuie să conțină limbaj ofensator sau limbaj abuziv, rasist, jignitor sau urăsc; (3) recenziile dvs. nu trebuie să conțină referințe discriminatorii bazate pe religie, rasă, sex, origine națională, vârstă, stare civilă, orientare sexuală sau handicap; (4) recenziile dvs. nu trebuie să conțină referințe la activități ilegale; (5) nu trebuie să fiți afiliat cu concurenții dacă publicați recenzii negative; (6) nu trebuie să faceți nicio concluzie cu privire la legalitatea conduitei; (7) nu puteți posta declarații false sau înșelătoare; și (8) este posibil să nu organizați o campanie care să îi încurajeze pe alții să posteze recenzii, fie ele pozitive sau negative. Putem accepta, respinge sau elimina recenziile la propria noastră discreție. Nu avem absolut nicio obligație de a examina recenziile sau de a șterge recenziile, chiar dacă cineva consideră recenziile inacceptabile sau inexacte. Recenziile nu sunt aprobate de noi și nu reprezintă neapărat opiniile noastre sau opiniile oricăruia dintre afiliații sau partenerii noștri. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice revizuire sau pentru orice reclamații, datorii sau pierderi rezultate din orice revizuire. Prin publicarea unei recenzii, ne acordați prin prezenta un drept perpetuu, neexclusiv, la nivel mondial, fără redevențe, plătit integral, atribuibil și sublicenabil, precum și licență de reproducere, modificare, traducere, transmitere prin orice mijloace, afișare, efectuare, și / sau distribui tot conținutul referitor la recenzii.

SITE-UL ȘI CONȚINUTUL TERȚELOR

Site-ul poate conține (sau vă poate fi trimis prin intermediul site-ului) link-uri către alte site-uri web („Site-uri terțe”), precum și articole, fotografii, text, grafică, imagini, desene, muzică, sunet, video, informații, aplicații , software și alt conținut sau articole aparținând sau provenind de la terți („Conținut terță parte”). Astfel de site-uri web terțe și conținuturi terțe nu sunt investigate, monitorizate sau verificate de acuratețea, adecvarea sau completitudinea de către noi și nu suntem responsabili pentru orice site-uri web terțe accesate prin intermediul site-ului sau pentru orice conținut terță parte postat pe, disponibil prin sau instalat de pe site, inclusiv conținutul, acuratețea, ofensivitatea, opiniile, fiabilitatea, practicile de confidențialitate sau alte politici ale sau conținute pe site-urile terțe sau în conținutul terților. Includerea, conectarea la sau permiterea utilizării sau instalării oricăror site-uri web terțe sau a unui conținut terț nu implică aprobarea sau aprobarea acestora de către noi. Dacă decideți să părăsiți site-ul și să accesați site-urile terțe sau să utilizați sau să instalați orice conținut terț, faceți acest lucru pe propriul risc și ar trebui să fiți conștienți că acești Termeni de utilizare nu mai guvernează. Ar trebui să revedeți termenii și politicile aplicabile, inclusiv confidențialitatea și practicile de colectare a datelor, ale oricărui site web pe care navigați de pe site sau referitor la orice aplicații pe care le utilizați sau le instalați de pe site. Orice cumpărături pe care le efectuați prin intermediul site-urilor web ale unor terțe părți vor fi efectuate prin intermediul altor site-uri web și de la alte companii și nu ne asumăm nicio responsabilitate în legătură cu astfel de achiziții care sunt exclusiv între dvs. și terțul aplicabil. Sunteți de acord și recunoașteți că nu susținem produsele sau serviciile oferite pe site-urile terțe și ne veți menține inofensivi de orice prejudiciu cauzat de achiziționarea dvs. de astfel de produse sau servicii. În plus, ne veți ține nevinovați de orice pierderi suferite de dvs. sau de vătămări cauzate dvs. legate de sau care rezultă în vreun fel din orice conținut terț sau orice contact cu site-uri terțe.

PUBLICITATE

Le permitem agenților de publicitate să își afișeze reclamele și alte informații în anumite zone ale site-ului, cum ar fi reclamele din bara laterală sau reclamele banner. Dacă sunteți agent de publicitate, vă veți asuma întreaga răspundere pentru orice reclame pe care le plasați pe site și orice servicii furnizate pe site sau produse vândute prin aceste reclame. În plus, în calitate de agent de publicitate, garantați și declarați că dețineți toate drepturile și autoritatea de a plasa reclame pe site, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de publicitate și drepturi contractuale. Pur și simplu oferim spațiul pentru plasarea unor astfel de reclame și nu avem nicio altă relație cu agenții de publicitate. MANAGEMENTUL SITE-ULUI Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația, de a: (1) monitoriza Site-ul pentru încălcări ale acești Termeni de utilizare; (2) să ia măsuri legale adecvate împotriva oricui care, în numai la discreția noastră, încalcă legea sau acești Termeni de utilizare, inclusiv fără limitarea, raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii; (3) în talpa noastră discreție și fără limitare, refuzați, restricționați accesul, limitați disponibilitatea sau dezactivarea (în măsura posibilului tehnologic) a oricăruia dintre Contribuțiile dvs. sau orice parte a acestora; (4) la propria noastră discreție și fără limitare, notificare sau răspundere, pentru a elimina de pe Site sau altfel dezactivați toate fișierele și conținutul care au dimensiuni excesive sau sunt în vreun fel împovărătoare pentru sistemele noastre; și (5) gestionează în alt mod Site-ul într-o manieră concepute pentru a ne proteja drepturile și proprietatea și pentru a facilita corectitudinea funcționarea site-ului.

MANAGEMENTUL SITE-ULUI

Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația, de a: (1) monitoriza Site-ul pentru încălcări ale acești Termeni de utilizare; (2) să ia măsuri legale adecvate împotriva oricui care, în numai la discreția noastră, încalcă legea sau acești Termeni de utilizare, inclusiv fără limitarea, raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii; (3) în talpa noastră discreție și fără limitare, refuzați, restricționați accesul, limitați disponibilitatea sau dezactivarea (în măsura posibilului tehnologic) a oricăruia dintre Contribuțiile dvs. sau orice parte a acestora; (4) la propria noastră discreție și fără limitare, notificare sau răspundere, pentru a elimina de pe Site sau altfel dezactivați toate fișierele și conținutul care au dimensiuni excesive sau sunt în vreun fel împovărătoare pentru sistemele noastre; și (5) gestionează în alt mod Site-ul într-o manieră concepute pentru a ne proteja drepturile și proprietatea și pentru a facilita corectitudinea funcționarea site-ului. Încălcări ale drepturilor de autor Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Dacă credeți că orice material disponibil pe sau prin intermediul site-ului încalcă drepturile de autor pe care le dețineți sau le controlați, vă rugăm să ne anunțați imediat folosind informațiile de contact furnizate mai jos (o „Notificare”). O copie a notificării dvs. va fi trimisă persoanei care a postat sau a stocat materialul adresat în notificare. Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu legislația aplicabilă, puteți fi responsabil pentru daune dacă faceți declarații false într-o notificare. Astfel, dacă nu sunteți sigur că materialul localizat pe sau conectat de site vă încalcă drepturile de autor, ar trebui să luați în considerare mai întâi contactarea unui avocat.

TERMEN ȘI ÎNCETARE

Acești Termeni de utilizare vor rămâne în vigoare și efect în timp ce utilizați Site-ul. FĂRĂ A LIMITA ORICE ALTĂ DISPOZIȚIE A ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, NE REZERVĂM DREPTUL LA, ÎN Singura noastră DISCREȚIE ȘI FĂRĂ NOTIFICARE SAU RESPONSABILITATE, ÎNCHIEȚI ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI (INCLUSIV BLOCAREA ANUMITELOR ADRESE IP), ORICĂREI PERSOANE PENTRU ORICE MOTIVE SAU FĂRĂ NICI UN MOTIV, INCLUSIV FĂRĂ LIMITARE PENTRU ÎNCĂLCAREA ORICEI REPREZENTARE, GARANȚIE SAU ALE PACTULUI CONȚINUT ÎN ACESTI TERMENI DE UTILIZARE SAU A ORICĂRII LEGI APLICABILE SAU REGULAMENTULUI. PUTEM TERMINA UTILIZAREA SAU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ PE SITE SAU ȘTERGEM ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚII PE CARE L-AȚI POSTAT ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ AVERTISMENT, ÎN Singura noastră discreție. Dacă încetăm sau suspendați contul dvs. din orice motiv, vi se interzice înregistrarea și crearea unui cont nou sub numele dvs., un nume fals sau împrumutat sau numele lui orice terță parte, chiar dacă este posibil să acționați în numele terței părți. În pe lângă închiderea sau suspendarea contului, ne rezervăm dreptul la să întreprindă acțiuni judiciare adecvate, inclusiv, fără limitare, urmărirea civilă, penal și de despăgubire. MODIFICĂRI ȘI INTERRUPȚII Ne rezervăm dreptul de a modifica, modifica sau elimina conținutul site-ului în orice moment sau din orice motiv, la propria noastră discreție, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, nu avem nicio obligație să actualizăm orice informații de pe site-ul nostru. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe întregul sau o parte a site-ului fără notificare în orice moment. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice modificare, modificare a prețului, suspendare sau întreruperea site-ului. Nu putem garanta Site-ul va fi disponibil în orice moment. Este posibil să experimentăm hardware, software, sau alte probleme sau necesitatea de a efectua întreținere legată de Site, rezultând în întreruperi, întârzieri sau erori. Noi își rezervă dreptul de a modifica, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau altfel modificați site-ul în orice moment sau din orice motiv, fără a vă notifica. Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice pierdere, deteriorare sau inconvenient cauzat de incapacitatea dvs. de a accesați sau utilizați Site-ul în timpul oricăror perioade de nefuncționare sau întrerupere a Site-ului. Nimic din acești Termeni de utilizare nu va fi interpretat pentru a ne obliga să întreținem și să susținem site-ul sau să furnizăm orice corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu acestea.

LEGEA APLICABILĂ

Aceste condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România, iar utilizarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internațională de bunuri este în mod expres exclusă. Dacă reședința dvs. obișnuită se află în UE și sunteți consumator, dețineți în plus protecția pe care vi-o asigură dispozițiile obligatorii ale legislației țării dvs. de reședință. JOS BOTNITA și dumneavoastră amândoi sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor din Brașov, ceea ce înseamnă că puteți face o cerere pentru apărarea drepturilor dvs. de protecție a consumatorului în ceea ce privește aceste Condiții de utilizare în România sau în țara UE în în care locuiești. SOLUȚIONARE A LITIGIILOR Negocieri informale Pentru a accelera soluționarea și a controla costurile oricărui litigiu, controversă sau reclamație legată de acești Termeni de utilizare (fiecare „Dispută” și colectiv, „Litigiile”) aduse de dvs. sau de noi (individual, o „Părți” și colectiv) , „Părțile”), părțile sunt de acord să încerce mai întâi să negocieze orice diferend (cu excepția diferendelor prevăzute expres mai jos) în mod informal timp de cel puțin treizeci (30) de zile înainte de inițierea arbitrajului. Astfel de negocieri informale încep cu notificarea scrisă a unei părți către cealaltă parte. Arbitraj obligatoriu Orice litigiu care rezultă din relațiile dintre părțile la prezentul contract va fi stabilit de un arbitru care va fi ales în conformitate cu regulile de arbitraj și interne ale Curții Europene de Arbitraj, care face parte din Centrul European de Arbitraj cu sediul la Strasbourg, și care sunt în vigoare la momentul depunerii cererii de arbitraj și din care adoptarea acestei clauze constituie acceptare. Sediul arbitrajului va fi Brașov, România. Limba procedurilor va fi română. Normele aplicabile de drept material vor fi legea României.Excepții de la negocieri și arbitraj informale Părțile sunt de acord că următoarele litigii nu sunt supuse dispozițiilor de mai sus referitoare la negocierile informale și arbitrajul obligatoriu: (a) orice litigii care doresc să aplice sau să protejeze sau cu privire la validitatea oricăruia dintre drepturile de proprietate intelectuală ale unei părți; (b) orice dispută legată de sau care decurge din acuzații de furt, piraterie, invazie a vieții private sau utilizare neautorizată; și (c) orice cerere de despăgubire. În cazul în care se consideră că această prevedere este ilegală sau inaplicabilă, atunci niciuna dintre părți nu va alege să arbitreze orice litigiu care se încadrează în acea porțiune a acestei prevederi considerată ilegală sau inaplicabilă, iar o astfel de dispută va fi decisă de o instanță de jurisdicție competentă din cadrul instanțelor enumerate pentru jurisdicția de mai sus, iar părțile convin să se supună jurisdicției personale a instanței respective.

DISCLAIMER SITEULUI ESTE OFERIT PE BAZA ASA CA ESTE SI ASA DISPONIBILA. ACCEPTAȚI CĂ UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ SITULUI ȘI A SERVICIILOR NOASTRE VOR FI LA RISCUL DUMNEAVOASTRĂ. LA ÎN MĂSURA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE, RIDICĂM TOATE GARANȚIILE, EXPRIME SAU IMPLICIT, ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL ȘI UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE VANZABILITATE, ADECVARE PENTRU UN PARTICULAR SCOP ȘI NON-ÎNCĂLCARE. NU FACEM GARANȚII SAU REPREZENTĂRI DESPRE EXACTITATEA SAU COMPLETAREA CONȚINUTULUI SITULUI SAU CONȚINUTUL UNOR SITE-URI WEB LEGATE DE SITE ȘI NU ASUMĂ NICI O RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE (1) ERORI, ERORI SAU INEXACTITĂȚI DE CONȚINUT ȘI MATERIALE, (2) VĂMĂTURI PERSONALE SAU DAUNE LA PROPRIETATE, DE ORICE NATURĂ, REZULTATE DIN ACCESUL DUMNEAVOASTRĂ ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI, (3) ORICE ACCES Neautorizat LA SAU UTILIZAREA SERVICII NOI SIGURI ȘI / SAU ORICE ȘI TOATE INFORMAȚIILE PERSONALE ȘI / SAU FINANCIARE INFORMAȚII STOCATE ÎN ACEST ACT, (4) ORICE INTERRUPȚIE SAU O ÎNCETARE A TRANSMISIEI CĂTRE SAU DE LA SITE, (5) ORICE BUGURI, VIRUSI, CAI TROJANI SAU CELE CARE POATE FI TRANSMISĂ SAU PRIN SITE DE ORICE TERȚ ȘI / SAU (6) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT ȘI MATERIALE SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNARE A ORICE TIP SURSEȚI CA REZULTAT AL UTILIZĂRII ORICE CONȚINUT PUBLICAT, TRANSMIS SAU S-A FĂCUT DISPONIBIL ÎN ALTĂ MODALITATE PRIN SITE. NU GARANTAM, AVALIZAM, GARANTIZAM, SAU ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PUBLICAT SAU OFERIT DE A PĂRȚI TERȚE PRIN SITE, ORICE SITE WEB HIPERLIGAT, SAU ORICE SITE WEB SAU MOBIL CERERE APLICABILĂ ÎN ORICE BANNER SAU ALTE PUBLICITĂȚI ȘI NU VOM FI PĂRȚIA LA SAU ÎN ORICE MOD FII RESPONSABIL DE MONITORIZAREA ORICĂREI TRANZACȚII ÎNTRE VOI ȘI ORICE FURNIZORI TERȚI DE PRODUSE SAU SERVICII. CA ȘI CU ACHIZIȚIA UNUI PRODUS SAU SERVICIU PRIN ORICE MEDIU SAU ÎN ORICE MEDIU, DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE SĂ UTILIZAȚI CEL MAI BUN JUDECĂTOR ȘI EXERCITARE PRECAUȚIE, DACĂ ESTE ADECVAT.

LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE ÎN NICI UN CAZ NICI NOI, NICI DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENTII NOSTRU NU SUNTEM RĂSPUNDERI față de DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE TERȚ PENTRU ORICE DOMENIU DIRECT, INDIRECT, CONSECUȚIAL, EXEMPLAR, INCIDENTAL, SPECIAL SAU PUNITIV, INCLUSIV PROFITUL PIERDUT, VENITURILE PERDUTE, PIERDEREA DE DATE, SAU ALTE DAUNE REZULTATE DIN UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ SITE-ULUI, CHIAR DACĂ AM FOST AVIZATI DE POSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR.

INDEMNIFICARE Sunteți de acord să ne apărăm, să ne despăgubim și să ne menținem inofensivi, inclusiv filialele noastre, afiliați și toți ofițerii, agenții, partenerii noștri respectivi și angajați, din și împotriva oricărei pierderi, daune, răspunderi, cereri sau cereri, inclusiv onorariile și cheltuielile rezonabile ale avocaților, efectuate de orice terță parte din cauza sau care rezultă din: (1) contribuțiile dvs.; (2) utilizarea site-ului; (3) încălcarea acestor Condiții de utilizare; (4) orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dvs. prevăzute în acești Termeni de utilizare; (5) încălcarea de către dvs. a drepturilor unei terțe părți, inclusiv, dar nu limitat la, drepturile de proprietate intelectuală; sau (6) orice act dăunător manifest față de orice alt utilizator al Site-ului cu care v-ați conectat prin intermediul Site-ului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala dvs., de a ne asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei chestiuni pentru care vi se cere să ne despăgubiți și sunteți de acord să colaborați, pe cheltuiala dvs., cu apărarea noastră a acestor creanțe. Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă informa cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau procedură care face obiectul acestei despăgubiri, după ce am luat cunoștință de aceasta. DATELE UTILIZATORULUI Vom menține anumite date pe care le transmiteți site-ului în scopul gestionării performanța Site-ului, precum și datele referitoare la utilizarea dvs. de către Site. Deși efectuăm regulat copii de siguranță de rutină de date, sunteți singurul responsabil pentru toate datele pe care le transmiteți sau care se referă la orice activitate pe care ați întreprins-o folosind Site-ul. Ești de acord că nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru orice pierdere sau corupție date și renunțați la orice drept de acțiune împotriva noastră care decurge din astfel de date pierderea sau corupția unor astfel de date. COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRANZACȚII ȘI SEMNATURI Vizitarea site-ului, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online constituie comunicații electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord ca toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le oferim electronic, prin e-mail și pe site, să îndeplinească orice cerință legală ca o astfel de comunicare să fie scrisă. Sunteți de acord să utilizați semnăturile electronice, contractele, comenzile și alte înregistrări, precum și livrarea electronică a notificărilor, politicilor și înregistrărilor tranzacțiilor inițiate sau completate de noi sau de pe site. Prin prezenta renunțați la orice drepturi sau cerințe conform oricăror legi, regulamente, reguli, ordonanțe sau alte legi din orice jurisdicție care necesită o semnătură originală sau livrarea sau păstrarea înregistrărilor non-electronice, sau la plăți sau acordarea de credite prin orice alt mijloc decât mijloacele electronice.

DIVERSE Acești Termeni de utilizare și orice politici sau reguli de operare postate de noi pe Site sau cu privire la Site constituie întregul acord și înțelegere între dvs. și noi. Neexercitarea sau aplicarea oricărui drept sau prevedere a acestor Termeni de utilizare nu va acționa ca o renunțare la acest drept sau prevedere. Acești Termeni de utilizare funcționează în cea mai mare măsură permisă de lege. Putem atribui oricăror sau toate drepturile și obligațiile noastre altora în orice moment. Nu vom fi răspunzători sau răspunzători pentru orice pierdere, deteriorare, întârziere sau eșecul acțiunii cauzate de orice cauză care nu poate fi controlată de noi. În cazul în care orice dispoziție sau parte a unei prevederi a acestor Termeni de utilizare este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea dispoziție sau o parte a dispoziției este considerată separabilă de la acești Termeni de utilizare și nu afectează validitatea și aplicabilitatea prevederi. Nu există nicio asociere, parteneriat, angajare sau relație de agenție creată între dvs. și noi ca urmare a acestor Termeni de utilizare sau a utilizării Site-ului. Sunteți de acord că acești Termeni de utilizare nu vor fi interpretați împotriva noastră în virtutea faptului că le-am redactat. Prin prezenta renunțați la toate apărările pe care le-ați putea avea pe baza formei electronice a acestor Termeni de utilizare și a lipsei semnării de către părți pentru a executa acești Termeni de utilizare.

CONTACTEAZĂ-NE Pentru a rezolva o reclamație privind site-ul sau pentru a primi informații suplimentare cu privire la utilizarea site-ului, vă rugăm să ne contactați la:

JOS BOTNITA

str.Marte Brasov

507190

România

Telefon: 0736095807

josbotnita.ro

DISTRIBUIE MAI DEPARTE!

CENTRU DE SETĂRI COOKIE

Site-ul nostru web folosește diferite tipuri de cookie-uri, fiecare dintre ele având o funcție specifică. Mai jos vă puteți gestiona preferințele.

Cookie-urile terților sunt cookie-uri deținute de site-uri web sau servere web altele decât ale noastre, utilizate și în scopuri specifice acestor terți.
Pentru mai multe informații despre cookie-urile utilizate pe site-ul nostru, despre caracteristicile acestora și despre modul în care gestionăm consimțământul dumneavoastră pentru utilizarea acestora, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Cookie-uri tehnice
Cookie-uri funcționale
Cookie-uri analitice

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru menținerea serviciilor noastre și nu pot fi dezactivate. De obicei, acestea sunt setate numai ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs., cum ar fi crearea unui cont sau salvarea unei liste de dorințe pentru mai târziu. Puteți seta browserul să vă blocheze sau să vă alerteze în legătură cu aceste cookie-uri, dar acest lucru poate face ca unele părți ale site-ului să nu funcționeze. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație de identificare personală.

Aceste cookie-uri permit site-ului web să ofere funcționalități și personalizare îmbunătățite. Acestea pot fi setate de noi sau de furnizori terți ale căror servicii le-am adăugat pe paginile noastre. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, este posibil ca unele sau toate aceste servicii să nu funcționeze corect.putea oferi o experiență adaptată.

Aceste cookie-uri pot fi setate prin intermediul site-ului nostru de către partenerii noștri de publicitate pentru a crea un profil al intereselor dvs. și pentru a vă afișa reclame relevante pe alte site-uri. Acestea nu stochează în mod direct informații personale, dar vă pot identifica browserul și dispozitivul de internet. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, veți experimenta publicitate mai puțin direcționată.

Preferințele dvs. privind cookie-urile

BINE ATI VENIT LA JOSBOTNITA.RO

Folosim cookie-uri pentru a personaliza și îmbunătăți conținutul afișat, asigurându-vă că veți obține cea mai bună experiență. Dând clic pe „Acceptă tot”, putem continua să oferim informații personalizate și inspirație, pe baza lucrurilor care vă plac.

Pentru a afla mai multe despre diferitele tipuri de cookie-uri, precum și despre cine le trimite pe site-ul nostru web, vă rugăm să vizitați ghidul nostru dedicat.